smlsvnssn: @jlind Jag upptäckte att det fanns en 2.0… Inget gjort på jobbet under resten av veckan!

5/5 2011
twitter

smlsvnssn: @jlind Jag upptäckte att det fanns en 2.0… Inget gjort på jobbet under resten av veckan!