smlsvnssn: @jlind Jag upptäckte att det fanns en 2.0… Inget gjort på jobbet under resten av veckan!

maj 05, 2011 12:47 by lhli.
twitter