smlsvnssn: Dialektiken. Kan inte leva med den, kan inte leva utan den.

3/5 2011
twitter

smlsvnssn: Dialektiken. Kan inte leva med den, kan inte leva utan den.