smlsvnssn: Dialektiken. Kan inte leva med den, kan inte leva utan den.

maj 03, 2011 23:03 by lhli.
twitter