smlsvnssn: @ceciliadjurberg "Republicans click here"-knappen på Guardian borde finnas på fler ställen.

29/4 2011
twitter

smlsvnssn: @ceciliadjurberg ”Republicans click here”-knappen på Guardian borde finnas på fler ställen.