smlsvnssn: @ceciliadjurberg “Republicans click here”-knappen på Guardian borde finnas på fler ställen.

apr 29, 2011 14:49 by lhli.
twitter