smlsvnssn: @JohannesKlenell Sanningsministeriet har tippexat. Du minns inte det där, om du dubbeltänker efter. @Arkelsten

28/4 2011
twitter

smlsvnssn: @JohannesKlenell Sanningsministeriet har tippexat. Du minns inte det där, om du dubbeltänker efter. @Arkelsten