smlsvnssn: Dagens bästa idé: Trehundraåtta sjömil i en träbåt som gör fem knop.

28/4 2011
twitter

smlsvnssn: Dagens bästa idé: Trehundraåtta sjömil i en träbåt som gör fem knop.