smlsvnssn: Vilken myndighet är det som är ansvarig för lämmeltätheten i det här landet egentligen? #svpol

26/4 2011
twitter

smlsvnssn: Vilken myndighet är det som är ansvarig för lämmeltätheten i det här landet egentligen? #svpol