smlsvnssn: Är Jesus död nu? Eller lever han? Skall man dra klockan framåt eller bakåt?

26/4 2011
twitter

smlsvnssn: Är Jesus död nu? Eller lever han? Skall man dra klockan framåt eller bakåt?