smlsvnssn: Ve eder, skrymtare, som ären lika vitmenade gravar, vilka väl utanpå synas prydliga, men äro fulla av de dödas ben och all slags orenlighet!

apr 20, 2011 20:06 by lhli.
twitter