smlsvnssn: Ve eder, skrymtare, som ären lika vitmenade gravar, vilka väl utanpå synas prydliga, men äro fulla av de dödas ben och all slags orenlighet!

20/4 2011
twitter

smlsvnssn: Ve eder, skrymtare, som ären lika vitmenade gravar, vilka väl utanpå synas prydliga, men äro fulla av de dödas ben och all slags orenlighet!