smlsvnssn: "Lyckokulturens terrorepok är över. Pessimismen är det nya svarta." Det sa dom på radio. http://t.co/zxi119Q

19/4 2011
twitter

smlsvnssn: ”Lyckokulturens terrorepok är över. Pessimismen är det nya svarta.” Det sa dom på radio. http://t.co/zxi119Q