smlsvnssn: Jag är en resurs. Jag har en kompetensprofil. #svensktnäringsliv

apr 18, 2011 19:38 by lhli.
twitter