smlsvnssn: Jag är en resurs. Jag har en kompetensprofil. #svensktnäringsliv

18/4 2011
twitter

smlsvnssn: Jag är en resurs. Jag har en kompetensprofil. #svensktnäringsliv