mauleDigitaul: Man blir aldrig profet på sin egen planet.

8/4 2011
twitter

mauleDigitaul: Man blir aldrig profet på sin egen planet.