Tiden sätter kniven i den goda modern

1/2 2011
googleReader noterat

Shared by mauleDigitaul

”När man flår en hare börjar man med att hänga upp djuret i ett stadigt snöre. Snitta skinnet runt knäleden med en vass kniv och lossa det försiktigt en bit nedåt, så att man kan få ett stadigt tag med händerna. Rispa upp skinnet längs med buken från lårens insidor till huvudet. Drag skinnet nedåt. När kroppen är flådd, huggs huvud och tassar av.”

Briljant om hur vi avskaffat döden.

Den svenska husmoderns epok är över. Men har vi förstått konsekvenserna? Sara Danius jämför Bonniers kokbok från 1960 och 2010 och ser hur svensk civilisation har förändrats under 50 år.