Påven: Gud skapade ”big bang”

10/1 2011
googleReader noterat

Shared by mauleDigitaul

Den allsmäktige har slutat med micromanagement.

En tillfällighet, säger de som tror på vetenskap. Guds handling, säger de kristna. Påven slår ihop teorierna och hävdar att Gud ligger bakom ”big bang”.