Snart är alla fiskevatten utnyttjade

7/12 2010
googleReader noterat

Shared by mauleDigitaul

Så kan det gå.

Det kommersiella fisket har nu fiskat ut världshaven så omsorgsfullt att det snart inte längre finns några nya fiskevatten att exploatera. Inte bara fisken tryter, det gör även andra marina djur och o…