Kina i fokus för tvist om klimatskuld – DN.se

1/12 2010
ffffound

via http://www.dn.se/nyheter/klimatmotet2010/kina-i-fokus-for-tvist-om-klimatskuld-1.1216019