mauleDigitaul: Funderar på hur stor världens största exceltabell kan vara. Som en fotbollsplan? Som Skåne? Som Vintergatan?

9/11 2010
twitter

mauleDigitaul: Funderar på hur stor världens största exceltabell kan vara. Som en fotbollsplan? Som Skåne? Som Vintergatan?