mauleDigitaul: Funderar på hur stor världens största exceltabell kan vara. Som en fotbollsplan? Som Skåne? Som Vintergatan?

nov 09, 2010 15:03 by lhli.
twitter