mauleDigitaul: Vissa dagar har för få timmar. Andra har för många. Vi behöver ett omfördelningssystem!

4/10 2010
twitter

mauleDigitaul: Vissa dagar har för få timmar. Andra har för många. Vi behöver ett omfördelningssystem!