Shared by mauleDigitaul

“För bara tio år uppgick Kinas energikonsumtion till en tiondel av USA:s.”

Kina har kört om USA när det gäller energikonsumtion, rapporterar The Wall Street Journal med hänvisning till OECD:s energirådgivningsorgan IEA.

jul 20, 2010 11:07 by lhli.
googleReader noterat