mauleDigitaul: Kö BORT från badplatsen. Tråkigt att köa till något roligt, dubbelt så tråkigt att köa bort från något roligt.

10/7 2010
twitter

mauleDigitaul: Kö BORT från badplatsen. Tråkigt att köa till något roligt, dubbelt så tråkigt att köa bort från något roligt.