mauleDigitaul: Kö BORT från badplatsen. Tråkigt att köa till något roligt, dubbelt så tråkigt att köa bort från något roligt.

jul 10, 2010 17:46 by lhli.
twitter