mauleDigitaul: Dagmardröm: Jag är matematikprofessor. Jag är bakbunden. Någon som inte fattat addition förklarar hur addition fungerar för mig. Långsamt.

jul 01, 2010 16:15 by lhli.
twitter