Programmable Origami

29/6 2010
googleReader noterat

Shared by mauleDigitaul

Äntligen en lösning på hur man fäller upp tältet: Sätt bara i sladden!

Video: Programmable Origami – ScienceNOW