mauleDigitaul: Och i skogen bor bävrarna! Bäverhybris: Att ge sig på en halvmetertjock asp. Ett livsprojekt kanske?

6/6 2010
twitter

mauleDigitaul: Och i skogen bor bävrarna! Bäverhybris: Att ge sig på en halvmetertjock asp. Ett livsprojekt kanske?