mauleDigitaul: Dataprogram är inte intelligenta maskiner. Det försvårar onekligen vårt samarbete. Gör "x". Gör "x". Gör "x" igen. Gör återigen "x".

25/5 2010
twitter

mauleDigitaul: Dataprogram är inte intelligenta maskiner. Det försvårar onekligen vårt samarbete. Gör ”x”. Gör ”x”. Gör ”x” igen. Gör återigen ”x”.