mauleDigitaul: Dataprogram är inte intelligenta maskiner. Det försvårar onekligen vårt samarbete. Gör “x”. Gör “x”. Gör “x” igen. Gör återigen “x”.

maj 25, 2010 10:00 by lhli.
twitter