mauleDigitaul: Bläddrar i en tysk historisk skolatlas från 1900. Spräckliga stadsstatsmönster, dansande gränser och kompakt eurocentrism. Mitteleuropa!

mar 31, 2010 19:45 by lhli.
twitter