mauleDigitaul: Bläddrar i en tysk historisk skolatlas från 1900. Spräckliga stadsstatsmönster, dansande gränser och kompakt eurocentrism. Mitteleuropa!

31/3 2010
twitter

mauleDigitaul: Bläddrar i en tysk historisk skolatlas från 1900. Spräckliga stadsstatsmönster, dansande gränser och kompakt eurocentrism. Mitteleuropa!