mauleDigitaul: @ceciliadjurberg Det finns visst bara ett ex av tryckfelsupplagan kvar numera, resten sålde Sofia på textival. Fler kommer den 13:e!

mar 30, 2010 23:30 by lhli.
twitter