Skalvet i Chile förkortar dygnet

2/3 2010
googleReader noterat

Shared by mauleDigitaul

1,26 mikrosekunder kortare dygn. Synchronise your watches!

Kortare dagar och förskjuten jordaxel – så kan helgens jättejordbävning ha påverkat oss. Det visar en studie från Nasa.