mauleDigitaul: Hur långt får ett möte vara innan det övergår till att vara en konferens? Fem timmar, kanske? Det behövs ett tydligare regelverk.

mar 02, 2010 18:28 by lhli.
twitter