mauleDigitaul: Hur långt får ett möte vara innan det övergår till att vara en konferens? Fem timmar, kanske? Det behövs ett tydligare regelverk.

2/3 2010
twitter

mauleDigitaul: Hur långt får ett möte vara innan det övergår till att vara en konferens? Fem timmar, kanske? Det behövs ett tydligare regelverk.