mauleDigitaul: Läser ”Vägen” av Cormac McCarthy. Inser fullt ut värdet av civilisation, och av att tro sig om en framtid.

dec 21, 2009 22:25 by lhli.
twitter