mauleDigitaul: Utanför fönstret: #333333, #666666, #999999 och #cccccc. Och kanske några nyanser däremellan.

14/12 2009
twitter

mauleDigitaul: Utanför fönstret: #333333, #666666, #999999 och #cccccc. Och kanske några nyanser däremellan.