mauleDigitaul: Utanför fönstret: #333333, #666666, #999999 och #cccccc. Och kanske några nyanser däremellan.

dec 14, 2009 13:20 by lhli.
twitter