Fundamental attribution error

10/12 2009
googleReader noterat

Shared by mauleDigitaul

Grundläggande för förståelse av världen.