Shared by mauleDigitaul
Solsystemet, skalenligt. Sidan är följaktligen ungefär 800 meter bred.

Nov 26, 2009 14:20 by lhli.
googleReader noterat