Significant Objects …and how they got that way

25/11 2009
googleReader noterat

Shared by mauleDigitaul

Ett projekt som testar hypotesen ”berättelse skapar värde”. Hundra loppisfynd säljs på Ebay tillsammans med en fiktiv berättelse om objektet. Priset 10-20-50-dubblas. Slutsats: Basen är irrelevant, överbyggnaden är allt. Det visste vi ju i och för sig redan.