MediaShift Idea Lab . Changes in Media Over the Past 550 Years | PBS

17/11 2009
googleReader noterat

Shared by mauleDigitaul

Om varför journalistikens villkor har förändrats. Och vad man kan göra istället.