Shared by mauleDigitaul

En reflektion runt hur vi ger makt åt maskiner.

nov 16, 2009 10:53 by lhli.
googleReader noterat