A Speculative Post on the Idea of Algorithmic Authority « Clay Shirky

16/11 2009
googleReader noterat

Shared by mauleDigitaul

En reflektion runt hur vi ger makt åt maskiner.