Så här ser världen
ut inuti

30/10 2009
noterat c information aesthetics mikro/makro zoom

http://learn.genetics.utah.edu/content/begin/cells/scale/

via Zoomable Cell Size and Scale – information aesthetics.