mauleDigitaul: Dagens åkomma: Multitasking. Symptom: Vild blick, osammanhängande mailkonversationer och ett allmänt missnöjt sinnelag. Orsak: Arbete.

okt 27, 2009 17:32 by lhli.
twitter