mauleDigitaul: Dagens PC LOAD LETTER: Kaffemaskinen säger “tryck på knapp”. Fyra knappar blinkar. Jag trycker. Den morrar. Säger “tryck på knapp”.

okt 20, 2009 9:25 by lhli.
twitter