mauleDigitaul: Det verkar råda delade meningar runt vad “ostig” egentligen betyder. Förslag? http://www.luxikon.se/ord/ostig/

sep 24, 2009 17:45 by lhli.
twitter