4144 neologismer

14/12 2009
gjort ☯︎ abc as3 neologismer ord

4144_neologismerDet finns ett oerhört stort antal ord där ute, som ingen bestämt sig för att använda ännu. Jag har hittat några av dem, och samlat dem på ett ställe. Jag hittade dem liksom mellan ord som redan finns.


Här finns de (cc): 4144_neologismer.pdf

Och så här stavas det (cc):

package {
import flash.display.Sprite;

public class Ord extends Sprite {

private var prefixArr:Array = ['ab','agnosti','andro','ana','ambi','anti','antropo','apo','astro','bi','bio','cyn','de','des','demi','demo','dia','dys','eko','elektro','em','en','endo','epi','etno','filo','fono','foto','hetero','hyper','kom','kon','kontra','kvasi','logo','medel','mega','meta','metro','mikro','miso','mono','myto','neo','onto','opera','pan','para','per','pneuma','poli','poly','post','pre','prima','pro','pseudo','psyko','radio','re','rea','semi','stereo','supra','syn','te','tele','tempo','tera','terra','teo','termo','trans','tri'];

private var suffixArr:Array  = ['aktiv','bel','centrism','cism','ception','diktisk','faktisk','fas','fiering','fili','foni','form','gam','gen','graf','gram','gyn','ism','itet','kemi','krati','log','logi','mani','matisk','meter','modern','netik','nomi','osmos','patologi','plastisk','pod','pol','siv','sion','skop','social','sofi','stat','stik','tes','tet','tik','tion','tism','tiv','tologi','topi','tropi','tos','total','tris','typ','valens','vision'];

private var neologisms:Array = new Array();

public function Ord()
{
super();
createNeologisms();
}

private function createNeologisms():void
{
var i:int;
var ii:int;
for ( i=0; i
for ( ii=0; ii
neologisms.push(prefixArr[i]+suffixArr[ii]);
};
};
trace(prefixArr.length*suffixArr.length);
//out.text = shuffle(neologisms).join(' ')
trace(shuffle(neologisms).join(' '))
};

public static function shuffle(arr:Array, startIndex:int = 0, endIndex:int = 0):Array{
var r:int
var tmp:*;
if(endIndex == 0) endIndex = arr.length-1;
var i:int = startIndex;
for (i; i<=endIndex; i++) {
r = Math.round(Math.random()*(endIndex-i))+i;
tmp = arr[r];
arr[r] = arr[i];
arr[i] = tmp;
}
return arr;
}

}
}